57469362581458025362 تصاویر جدید از آیشواریا رای که زیبایی اش را از دست داده است!

آیشواریا رای به دلیل چاقی زیاد، زیبایی اش را از دست داده است! + عکس

آیشواریا رای که این روزها مادر شدن را نیز تجربه می کند، هنوز نتوانسته است به وزن ایده آل خود برسد …

او سرگرم نگهداری از فرزندش است و کمتر فرصت انجام دادن تمرینات ورزشی خود است به همین جهت دچار اضافه وزن زیادی شده است.

در بسیاری از سایت های کشور هند، هوادارانش از وی درخواست کرده اند که تلاش خود را برای به دست آوردن فرم ایده آلش انجام داده و مانند گذشته به عنوان تک ستاره زن سینمای هند بدرخشد! چرا که آنها معتقدند وی زیبایی گذشته اش را ندارد.

57568362002575952548 تصاویر جدید از آیشواریا رای که زیبایی اش را از دست داده است!

57681457002536825420 تصاویر جدید از آیشواریا رای که زیبایی اش را از دست داده است!